University Fine Arts Club unveils the first list of the club members

The University Fine Arts Club unveiled the first list of the club members on October 03, 2017. In the first list, total 41 candidates have been selected as the members of University Fine Arts Club for the academic session 2017-18. The list goes as follow:

1 Ubaid Akhtar GI9058 B.Sc.
2 Muskan Pandey GK0392 B. Voc.
3 Syed Amaan Raza Rizvi GJ5518 B. Sc.
4 Deepanshu Varshney GJ5866 B. Sc
5 Aashi Mittal GK0391 B. Voc.
6 Hadiya Shamsi GK0309 B. Voc.
7 Hiba Khan GH4006 B. Arch
8 Nashra Waqar GI0716 B. Com.
9 Eram Taslima GJ6508 B.Tech.
10 Yashraj Singh GJ5931 B. Com.
11 Zara Shama Urfi GI6943 BA
12 Ayushi Singhal GJ7122 B. Com
13 Adil Shahab Riyadhy GJ5278 BA
14 Keshav Modi GJ8016 BFA
15 Amaan Alvi GK2614 B. Sc.
16 Mushraan Khan GJ7726 BA
17 Nizaruddin GK4155 BA
18 MD Faisal Siddiqui GJ6355 BA
19 Jowairiya Tehreem Khan GI2066 B. Sc.
20 Amit Kumar GJ6310 BA
21 Uzma GJ1485 BA
22 Shoaib Akhtar GJ7537 SSSE
23 Aafran GJ7799 BFA
24 Akbar Azad GJ8021 BFA
25 Ehtesham Iftekhar GJ6885 BA
26 Nabeela Asif GJ6909 BA
27 Warisa Parween GJ6177 BA
28 Reesha Zehra GJ7267 BA
29 Alisha Asif GJ7274 BA
30 Saurabh Rajpoot GI1145 Dip. Engg.
31 Kunvar Srivastav GJ8184 BFA
32 Sidra Khan GJ6729 B. Com.
33 Minha Zubair GJ6181 BA
34 Ayra Shabahat GJ1739 B. Com
35 Mohammad Rowshan Shahab GH8704 MA
36 Diksha Chauhan GJ1434 B. Voc.
37 Kumari Anjali GJ1412 B. Voc.
38 Mahima Pahawa GJ1418 B. Voc.
39 Ritika Varshney GJ1398 B. Voc.
40 Chanchal Yadav GJ1419 B. Voc.
41 Zenab Aqueel Ahmad GJ6888 BA

 

Afreen Khan Convener)

Mr. Abdur Rehman (President)

S. M. Sohaib (Co-Convener)