Noted Alumni

Surekha Seekri

Anubhav Sinha

N. Chandra

Dilip Tahil

Muzaffar Ali

Saeed Jaffrey

Jameel Khan

Javed Akhtar

Kaifi Azmi

Habib Tanvir

Salim Shah

Naseer Uddin Shah

Fahim Chaudhry

Film Maker